تعمیر و ترمیم هسته الکتروموتور C.W.P فاز یک نیروگاه رامین اهواز

تعمیر و ترمیم هسته الکتروموتور C.W.P فاز یک نیروگاه رامین اهواز

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین)

  شرکت مدیریت تولید برق اهواز(رامین) یک شرکت در شهر اهواز می باشد

   نظرات