روزشمار تعمیرات واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی؛ یاتاقان شماره 2 و بخشی از قطعات یاتاقان شماره 3 تعویض شد

روزشمار تعمیرات واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی؛ یاتاقان شماره 2 و بخشی از قطعات یاتاقان شماره 3 تعویض شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات