تلاش شبانه روزی متخصصان نیروگاه شهید رجایی برای رفع اشکال واحد شماره 5 گازی

تلاش شبانه روزی متخصصان نیروگاه شهید رجایی برای رفع اشکال واحد شماره 5 گازی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات