در اردیبهشت 99 محقق شد؛ تولید بیش از 830 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

در اردیبهشت 99 محقق شد؛ تولید بیش از 830 میلیون کیلووات ساعت انرژی در نیروگاه شهید رجایی

لینک اصل خبر در سایت شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی

    شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی یک شرکت در شهر تهران می باشد

    نظرات