در نخستين وب كنفرانس تاب آوري در صنعت برق؛ مديرعامل ...

به گزارش پايگاه خبري توانير ، مهندس محمد حسن متولي زاده در نخستين وب كنفرانس تاب آوري صنعت برق كه با مشاركت شركتهاي زير مجموعه صنعت برق برگزار شد ضمن قدرداني از متوليان برپايي اين كنفرانس در توزيع برق مازندران و انجمن مهندسين برق و الكترونيك اين استان، ابراز اميدواري كرد اين ابتكار عمل به عنوان الگو در همايشهاي بعدي مورد استفاده قرار گيرد.
مديرعامل توانير افزايش حساسيت نسبت به تامين برق مطمئن و پايدار را قابل توجه عنوان كرد و با تاكيد بر افزايش وابستگي كار و زندگي مردم به برق، افزايش حساسيت انرژي الكتريكي در شرايط شيوع ويروس جديد را خاطر نشان ساخت.
مهندس متولي زاده با اشاره به شرايط خاص اقتصادي و افزايش تحريمها اظهار داشت: بزرگترين نقطه قوت همكارانمان كه همواره مورد افتخار ماست ،سرعت عمل در بازيابي شرايط ، پس از وقوع حوادث ازجمله سيلابهاي وسيع سال 98 و بارش برف سنگين است و به قدري اين تلاشها موثر واقع شد كه مورد توجه و تشكر مردم و مسوولان كشوري قرار گرفت.
مديرعامل توانير از مهمترين اولويتهاي صنعت برق براي افزايش تاب آوري در شرايط تحريم را حفظ و نگهداري بهينه از تاسيسات و تجهيزات موجود و تمركز بر مديريت بار به ويژه در فصل تابستان و شروع زود هنگام گرما در روزهاي اخير عنوان كرد و با قدرداني از عملكرد موفق تلاشگران صنعت برق در تابستان 98 ،ابراز اميدواري كرد امسال هم با تمركز بر برنامه هاي ابلاغي، شاهد عبور مناسب شبكه برق كشور از فصل گرما باشيم.
وي تلاش همكاران صنعت برق در پاسخگويي به نياز مصرف را موثر و كارساز توصيف و براي آنها در انجام وظايفشان آرزوي توفيق كرد.
لینک اصل خبر در سایت شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  منبع خبر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر

  شرکت سهامی مادر تخصصی تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران - توانیر یک شرکت در شهر تهران می باشد

   نظرات