معاونت خدمات شهری شهرداری بناب خبر داد؛ شروع سم پاشی درختان معابر و پارک های سطح شهر

معاونت خدمات شهری شهرداری بناب خبر داد؛ شروع سم پاشی درختان معابر و پارک های سطح شهر

به گزارش مدیر سایت شهرداری بناب معاونت خدمات شهری شهرداری بناب از شروع سم پاشی درختان معابر و پارک های سطح شهر توسط پرسنل زحمت کش خدمات شهری و فضای سبز شهرداری بناب از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد.

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بناب

  منبع خبر

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب

  شهرداری بناب یک شهرداری در شهر بناب می باشد

   نظرات