روزشمار تعمیرات واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی؛ یاتاقان شماره 2 و بخشی از قطعات یاتاقان شماره 3 تعویض شد

روزشمار تعمیرات واحد شماره 5 گازی نیروگاه شهید رجایی؛ یاتاقان شماره 2 و بخشی از قطعات یاتاقان شماره 3 تعویض شد

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات