تلاش شبانه روزی متخصصان نیروگاه شهید رجایی برای رفع اشکال واحد شماره 5 گازی

تلاش شبانه روزی متخصصان نیروگاه شهید رجایی برای رفع اشکال واحد شماره 5 گازی

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    منبع خبر

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی

    سایت خبری شركت تولید نیروی برق حرارتی یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات