آبرساني به 3500 نفر از روستائيان استان اصفهان در شهرستانهاي كاشان و شاهين شهر

حال و روز «آب» در كشور ما خوب نيست، اين را همه ميدانند و ميگويند. در اين شرايط، وزارت نيرو به عنوان متولي آب كشور، روزهاي پرچالش و پركاري را سپري ميكند. در چنين وضعيتي، اولويت اول اين وزارتخانه تامين آب شرب مردم است و در گام بعدي علاوه بر تامين آب موردنياز براي بخشهاي ديگر همچون كشاورزي و صنعت، بايد به وضعيت وخيم منابع آب و دورنماي تامين نياز آبي كشور نيز توجه ويژه داشته باشد.جهت تامين پايدار نياز آب شرب و كاهش فشار بر منابع آب محدود و همچنين احياي زيستمحيطي حوضه مقصد با استفاده از منابع آب مازاد حوضه مبدأ، طرح انتقال بين حوضهاي ضروري است. اين امر در سطوح جهاني به منظور رفع كمبود آب در مناطق خشك و كم باران به كار گرفته ميشود. نظر به اثرات تغيير اقليم، رشد جمعيت در كلان شهرها و عدم توزيع يكنواخت مكاني و زماني بارش در ايران، مشكلات اساسي در تامين پايدار آب براي مصارف گوناگون در بخش هاي مختلف كشور وجود دارد. لذا پروژههاي انتقال آب براساس لحاظ كردن معيارهاي مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي، زيست محيطي و ...مورد بررسي قرار مي گيرد و پس از اخذ تمامي مجوزهاي لازم ازجمله مجوز ارزيابي زيستمحيطي سازمان حفاظت محيطزيست كشور مطالعات تكميلي و عمليات اجرايي اين طرحها شروع ميشود ؛ با همين هدف در ايام دهه فجر، كلنگ زني و آغاز عمليات اجرايي پروژه هاي متعدد تامين آب آشاميدني سالم و پايدار در تعدادي از شهرستان هاي استان اصفهان به همت شركت آب و فاضلاب روستايي رقم خورد.
در اين راستا رضا پهلواني، رييس اداره روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب روستايي استان از كلنگ زني يك پروژه آبرساني روستايي در شهرستان شاهين شهر و ميمه و همچنين افتتاح يك پروژه آبرساني در شهرستان كاشان خبر داد و اظهار كرد: براي بهره برداري از پروژه آبرساني به روستاي ازوار شهرستان كاشان، لوله گذاري شبكه توزيع آب به طول 5 كيلومتر و نصب 108 فقره انشعاب آب انجام شده و 1800 نفر از آب آشاميدني سالم و پايدار بهره مند شده اند. همچنين براي آماده سازي پروژه تامين آب اهالي روستاي مورچه خورت شهرستان شاهين شهروميمه ، اجراي 5 كيلومتر لوله گذاري خط انتقال آب از شهرك صنعتي تا مخزن هوايي روستا پيش بيني شده است و با اتمام عمليات اجرايي و بهره برداري از آن حدود 1500 نفر از آب آشاميدني سالم برخوردار خواهند شد.
وي در خصوص اعتبارات اين پروژه ها تصريح كرد: براي افتتاح پروژه روستاي ازوار شهرستان كاشان بالغ بر 4500 ميليون ريال از اعتبارات ملي و استاني هزينه شده و در خصوص پروژه آبرساني روستاي مورچه خورت نيز اعتباري بالغ بر 20000 ميليون ريال برآورد شده است
رييس اداره روابط عمومي و آموزش همگاني شركت آب و فاضلاب روستايي استان در پايان خاطر نشان كرد : اين پروژه ها بخشي از 21 پروژه آبرساني به 44 روستاي استان اصفهان است كه در ايام دهه فجر افتتاح شد و 43 هزار نفر از روستاييان اين استان از آب آشاميدني سالم و پايدار بهره مند شدند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان

  شرکت آب و فاضلاب روستایی استان اصفهان یک شرکت در شهر اصفهان می باشد

   نظرات