شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بمنظور مدیریت مصرف بهینه برق ،بیش ازچهار هزار و پانصد فقره تفاهم نامه همکاری با مشترکین درسطح استان قزوین منعقد نموده است.

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بمنظور مدیریت مصرف بهینه برق ،بیش ازچهار هزار و پانصد فقره تفاهم نامه همکاری با مشترکین درسطح استان قزوین منعقد نموده است.

مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع برق استان قزوین گفت : بمنظور مدیریت مصرف بهینه برق و عبور از پیک بار تابستان سالجاری،بیش ازچهار هزار و پانصد فقره تفاهم نامه همکاری با مشترکین درسطح استان قزوین منعقد گردیده است.
مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با بیان مطلب فوق در اولین جلسه شورای عالی فرهنگی تبلیغی مدیریت مصرف شرکت توزیع برق استان قزوین گفت: این شرکت در راستای اجرای برنامه عملیاتی ۹۹ - ۰ و عدم اعمال خاموشی در تابستان سالجاری بیش از ۴۵۰۰ تفاهم نامه همکاری با مشترکین دارای کنتور هوشمند فهام در سطح استان به امضا رسیده که گام موثری در جهت مدیریت پیک بار تابستان امسال به شمار می آید.
وی با اظهار این که افزایش دما وگرمای فراتر از حد معمول هوا در خرداد ماه سال جاری منجر به افزایش مصرف برق و به مدار آمدن بارهای سرمایشی خواهد شد ، افزود: این امر امکان تامین برق را در ساعت های اوج مصرف (۱۲ الی ۱۶بعد از ظهر) با مشکل مواجه نموده و ضرورت مدیریت مصرف از سوی عموم مشترکین گرامی را دوچندان می نماید.
مهندس بهادیوند چگینی تصریح کرد: شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین بمنظور جلوگیری از بروز خاموشی ناشی از افزایش مصرف برق در سطح استان ، تدابیر گسترده ای را اتخاذ نموده است که می توان به برنامه همکاری در ساعات اوج بار و استفاده از مولدهای خود تامین و اقدامات متنوع فرهنگی وتبلیغی با استفاده از ظرفیت صدا وسیما،رسانه های مکتوب و خبرگزاری ها، بهره برداری مطلوب از فضای مجازی و استفاده از ظرفیت های تبلیغی موثر از جمله تریبون های عمومی همانند نماز جمعه اشاره کرد.
مدیرعامل برق استان قزوین گفت: با پیگیری و اجرای این برنامه ها در سال گذشته، بیش از ۱۰۰ مگاوات در مصرف برق استان صرفه جویی شد و بیش از ۱۰و نیم میلیارد تومان پاداش همکاری به مشترکین پرداخت گردید که این موارد در کنار مجموعه ای از اقدامات گسترده فرهنگی از بروز خاموشی ناشی از افزایش مصرف در سال گذشته جلوگیری نمود.

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات