تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو  از مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قزوین

تقدیر و تشکر مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو از مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق قزوین

دکترصدیقه ببران مدیر کل دفتر روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت نیرو با ارسال نامه ای از خدمات وتلاش های موثر عزیز عباسی مدیر دفتر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان در زمان تصدی دبیری شورای هماهنگی و انسجام بخشی روابط عمومی های صنعت آب و برق استان قزوین ؛ تقدیر و تشکر بعمل آوردند .

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

منبع خبر

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

    نظرات