انتصاب مدیرعامل جدید شرکت مدیریت تولید برق دماوند

انتصاب مدیرعامل جدید شرکت مدیریت تولید برق دماوند

با توجه به تصمیمات اتخاد شده در هیات مدیره بانک دی و مجمع شرکت تولید نیروی برق دماوند(مالک نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت )اقای دکتر محمدرضا وزوایی بعنوان مدیرعامل  و نایب رییس هیات مدیره جدید شرکت مدیریت تولید برق دماوند منصوب گردیدند و از زحمات مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره اسبق شرکت آقای دکتر حسین قنبری تقدیر و تشکر بعمل آمد.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات