ابلاغ انتصاب های جدید و ایجاد تغییرات در کادر اجرایی

ابلاغ انتصاب های جدید و ایجاد تغییرات در کادر اجرایی

ابلاغ انتصاب های جدید و ایجاد تغییرات در کادر اجرایی
شرکت مدیریت تولید برق دماوند

در راستای اقدامات انجام شده در خصوص ساماندهی سازمانی  و پس از انجام تحلیل ها و بررسی های لازم ، مدیریت محترم عامل شرکت مدیریت تولید برق دماوند طی احکامی جداگانه انتصاب هایی به شرح ذیل را ابلاغ نمودند.
•    پس از انتصاب آقای مهندس محمد محب علیان بعنوان معاونت تعمیرات شرکت و آقاي مهندس احمد فرهمند به عنوان سرپرست امور HSE  و آقاي سپهر مرادي بعنوان رييس اداره انبارها و آقای مهندس عباسعلی عالیخانی بعنوان سرپرست امور بازرگانی در اواخر سال گذشته ، با آغاز فعالیت در سال جدید نیز آقای مهندس محمودرضا یوسفی بعنوان مدیریت امور اجرایی تعمیرات اساسی و بازسازی واحدهای گاز و بخار نیروگاه منصوب گردیدند تا با توجه به  شرایط ویژه اقتصادی حاکم بر کشور از تمامی ظرفیتهای موجود در جهت بازسازی و  بکارگیری مجدد تجهیزات و قطعات استرانژیک و انجام تعمیرات اساسی واحدها  بصورت  بهینه استفاده  شود.
•    همچنین طی حکمی از سوی مدیریت محترم عامل آقاي احمد رضا رحيميان بعنوان  سرپرست امور مالي و آقاي جليل مختاري بعنوان سرپرست امور اداري و منابع انساني تحت نظارت و راهبري مديريت  اداري و مالي شرکت منصوب گرديدند.
•    با آماده سازی ساختمان مرکز آموزش و بهداری نیروگاه(جنب ساختمان معاونت مهندسی) ضمن استقرار امور HSE و بهداری و آرشیو فنی و واحد آموزش شرکت در ساختمان مذکور، آقای علی گل بابازاده بعنوان رئیس اداره آموزش منصوب گردیدند. در همین راستا آقای احمد رحیمی بعنوان سرپرست جدید اداره خدمات نیروگاه تعیین  و منصوب گردیدند.
•    همچنین بمنظور پیگیری و ساماندهی امور مربوط به استقرار و پایش سیستمهای مدیریتی در شرکت، آقای مجید رحمتی با حفظ سمت بعنوان نماینده تضمین کیفیت منصوب شدند.
•    در جهت ساماندهی امور نقلیه و مسائل مربوط به حمل و نقل و ایاب و ذهاب نیروگاه آقای مسعود رشیدی  به عنوان مشاور مديرعامل در امور حمل و نقل تعيين و منصوب مي گردیدند.
•    بمنظور ساماندهي کليه اقلام، قطعات و تجهيزات مازاد بر نياز موجود در نيروگاه، با تشکیل کمیته تشخیص اقلام مازاد آقایان مهندس سيد حسن احمد زاده ، مهندس محمود رضا يوسفي  و آقاي مرتضي سرابي  به عضويت کميته مذکور منصوب گرديدند تا طی حداکثر 2 ماه نسبت به ارایه گزارش و لیست اقلام مازاد نیروگاه اقدام نمایند.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات