رونق تولید در بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور

رونق تولید در بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور


شاخص های تولید نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) در سال 98
رونق تولید در بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور

به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت تولید برق دماوند و بنا بر آمار رسمی موجود، نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) ، بزرگترین نیروگاه برق حرارتی کشور، در سال رونق تولید موفق به تولید قریب به 14 میلیون مگاوات ساعت انرژی شده و توانسته است نقش موثر و حساس خود در پایداری شبکه برق سراسری کشور را به نحو مطلوب ایفا نماید.
همچنین آمادگی پذیرفته شده این شرکت در سال 1398 به مقدار 18.610.116 مگاوات ساعت به ثبت رسیده است .راندمان واحدهای سیکل ترکیبی این نیروگاه در این سال 46.61% بوده  است .این در حالی است ک در این سال تعداد 2 عملیات L.T.E واحدهای گازی G12 و  G17 و همچنین تعداد 16 عملیات بازدید 8000 ساعته ، 10 عملیات بازدید 4000 ساعته و 7 عملیات بازدید 2000 ساعته توسط پرسنل این شرکت بر روی واحدهای نیروگاه انجام شده ا ست.

لینک اصل خبر در سایت شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  منبع خبر

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند

  شرکت مدیریت تولید برق دماوند یک شرکت در شهر دماوند می باشد

   نظرات