اطلاعیه استعلام بها خرید کامپیوتر و لب تاپ

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به خریداری چهار دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه لپ تاپ با اخذ استعلام بها اقدام نمایند. لذا از مدیریت محترم شرکت/ فروشگاه دعوت می گردد ضمن دریافت اخذ برگه های استعلام بها و لحاظ شرایط نامه پیوستی، پیشنهاد خود را حداکثر تا مورخه ۹۹/۰۲/۱۶ به نماینده سازمان استان تحویل فرمایید.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به خریداری چهار دستگاه کامپیوتر و یک دستگاه لپ تاپ با اخذ استعلام بها اقدام نمایند. لذا از مدیریت محترم شرکت/ فروشگاه دعوت می گردد ضمن دریافت اخذ برگه های استعلام بها و لحاظ شرایط نامه پیوستی، پیشنهاد خود را حداکثر تا مورخه ۹۹/۰۲/۱۶ به نماینده سازمان استان تحویل فرمایید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات