اطلاعیه - قابل توجه مهندسین برق،قبولین دوره نظارت وبازرسی ارت آزمون۹۸/۰۹/۲۲

با توجه به ایام شیوع بیماری کوید۱۹ و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی زمان برگزاری دوره عملی ارت برای بازرسین ارت متعاقبا اعلام خواهد شد،لذا بدینوسیله به اطلاع مهندسان برقی که در دوره نظارت و بازرسی ارت شرکت و موفق به قبولی در آزمون مورخه ۹۸/۰۹/۲۲ شده‌اند می رساند: جهت اخذ کد بازرسی مقتضی است نسبت به تکمیل فرم های پیوستی و ارائه مدارک خود تا مورخه ۹۹/۰۲/۳۰ اقدام و تصویر اسکن شده مدارک خود را به ایمیل سازمان نظام مهندسی ساختمان به آدرس ravabet@wa-nezam.org یا به شماره تلگرام ۰۹۳۹۹۵۰۵۵۰۰ ارسال نمایند.تحویل اصل مدارک درخواستی در زمان ارجاع اولین کار الزامی می‌باشد. ((توجه : کیفیت فایل مدارک ارسالی باید بصورتی باشد که در هنگام پرینت خوانا و قابل استناد باشد و از گرفتن عکس از مدارک خودداری فرمایید. )) ((شایان ذکر است: ادامه فعالیت بازرسین ، مشروط به ارائه تاییدیه گذراندن دوره عملی خواهد بود))
با توجه به ایام شیوع بیماری کوید۱۹ و لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی زمان برگزاری دوره عملی ارت برای بازرسین ارت متعاقبا اعلام خواهد شد،لذا بدینوسیله به اطلاع مهندسان برقی که در دوره نظارت و بازرسی ارت شرکت و موفق به قبولی در آزمون مورخه ۹۸/۰۹/۲۲ شده‌اند می رساند: جهت اخذ کد بازرسی مقتضی است نسبت به تکمیل فرم های پیوستی و ارائه مدارک خود تا مورخه ۹۹/۰۲/۳۰ اقدام و تصویر اسکن شده مدارک خود را به ایمیل سازمان نظام مهندسی ساختمان به آدرس ravabet@wa-nezam.org یا به شماره تلگرام ۰۹۳۹۹۵۰۵۵۰۰ ارسال نمایند.تحویل اصل مدارک درخواستی در زمان ارجاع اولین کار الزامی می‌باشد. ((توجه : کیفیت فایل مدارک ارسالی باید بصورتی باشد که در هنگام پرینت خوانا و قابل استناد باشد و از گرفتن عکس از مدارک خودداری فرمایید. )) ((شایان ذکر است: ادامه فعالیت بازرسین ، مشروط به ارائه تاییدیه گذراندن دوره عملی خواهد بود))
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات