آیا حقو ق بگیران توان خرید مسکن دارند؟

آیا حقو ق بگیران توان خرید مسکن دارند؟

به گزارش پیام ساختمان، وزیر راه و شهرسازی در حاشیه آغاز عملیات اجرایی یک پروژه در شهر پردیس درباره بازار مسکن گفته بود: رکود و رونق در بخش مسکن متاثر از حوزه مسکن و بخش مسکن نیست؛ بلکه متاثر از شرایطی است که در اقتصاد کلان جامعه روی می‌دهد و فرابخشی است؛ به ویژه اینکه ما با یک برنامه تهاجمی مواجه شدیم که موجب تغییرات نرخ ارز و روند نزولی ارزش پول ملی شد. فارغ از این ماجرای تکراری بر اساس آمار متوسط قیمت یک مترمربع واحد مسکونی در شهر تهران طی مردادماه امسال با کاهش حدود ۳درصدی نسبت به ماه پیش از آن (تیر ۹۸) به ۱۳ میلیون و ۱۸۷ هزار تومان رسید. با فرض این که حقوق بگیر مورد نظر وزیر راه و شهرسازی بخواهد یک واحد ۵۰ مترمربعی در تهران خریداری کند باید حدود ۶۶۰ میلیون تومان نقدینگی داشته باشد. نایب رئیس انجمن انبوه سازان تهران با ...

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات