فاصله زیاد ساخت و سازها با کار مهندسی

فاصله زیاد ساخت و سازها با کار مهندسی

به گزارش پیام ساختمان، عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در چهارمین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی با بیان اینکه این همایش، زمینه سازی برای اجرای بهتر ساختمان‌ها است، گفت: یک بخشی از تلاش کسانی که به دنبال ایجاد فرآیندهای مهندسی در بخش ساختمان هستند، نتیجه داده و بخش زیادی از آن تاکنون نتیجه بخش نبوده است. گلپایگانی با اشاره به اینکه تلاش هایی در این بخش انجام شده است، گفت: اما این تلاش‌ها با نتیجه مطلوب و موردنظر فاصله زیادی دارد و شهرداری به واسطه وظیفه‌ای که قانون بر عهده این نهاد گذاشته است؛ باید به صورت جدی‌تر به این مسئله ورود پیدا کند. محمود گلابچی با بیان اینکه در چهارمین همایش ملی ساختمان پایدار، مصرف بهینه انرژی نباید تکرار مباحث مطرح شده در همایش‌های اول، دوم و سوم تکرار شود، گفت: تردیدی نیست که ما باید به سمت ساختمان‌های پایدار، بهینه شدن مصرف انرژی ...

متن کامل خبر در سایت پیام ساختمان

    منبع خبر

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان

    پیام ساختمان یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات