با حکم انتصاب"منصورشوندی"مشاورمدیرعامل درامورایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مهندس "حسین عسگری "...

با حکم انتصاب"منصورشوندی"مشاورمدیرعامل درامورایثارگران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور ، مهندس "حسین عسگری "...

ستاد لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات