با حکم انتصاب دکتررضا اردکانیان وزیر نیرو، مهندس "داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به مدت یکسال...

با حکم انتصاب دکتررضا اردکانیان وزیر نیرو، مهندس "داراب بیرنوندی" مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان قزوین به مدت یکسال...

ستاد لینک اصل خبر در سایت شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین

  شرکت آب و فاضلاب استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات