ارزیابی کیفی طرح اقدام ملی مسکن

دانلود مستندات ارزیابی کیفی – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

ارزیابی کیفی -اقدام ملی مسکن


لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گلستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات