نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

نشست مدیرکل بنیاد مسکن استان با مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

لینک اصل خبر در سایت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    منبع خبر

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان

    بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان سمنان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات