مزایده واگذاری مینی بوس به بخش غیر دولتی

مزایده واگذاری مینی بوس به بخش غیر دولتی

لینک اصل خبر در سایت شهرداری بردسکن

  منبع خبر

  شهرداری بردسکن

  شهرداری بردسکن

  شهرداری بردسکن یک شهرداری در شهر بردسکن می باشد

   نظرات