بازدید محمد جعفر فلسفی از مرکز عقیم سازی و کنترل سگ های بلاصاحب شهرداری اهواز

بازدید محمد جعفر فلسفی از مرکز عقیم سازی و کنترل سگ های بلاصاحب شهرداری اهواز

محمدجعفر فلسفی رییس کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای شهر اهواز از مرکز عقیم سازی و کنترل سگ های بلاصاحب بازدید کرد.در این بازدید قنواتی رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز حضور داشت.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات