بازدید محمدجعفر فلسفی از آخرین وضعیت سایت صفیره

بازدید محمدجعفر فلسفی از آخرین وضعیت سایت صفیره

محمدجعفر فلسفی رییس کمیسیون عمران،معماری و شهرسازی شورای شهر اهواز از سایت صفیره که استقرارگاه پسماندهای شهر اهواز است بازدید کرد.در این بازدید قنواتی رییس سازمان مدیریت پسماند شهرداری اهواز حضور داشت.

لینک اصل خبر در سایت شورای شهر اهواز

    منبع خبر

    شورای شهر اهواز

    شورای شهر اهواز یک شورای شهر در شهر اهواز می باشد

      نظرات