معضل ساخت و سازهای غیرمجاز در گناباد

به گزارش اخبار ساختمان، علیرضا حسین زاده در نشست خبری با اشاره به برخی واکنشهای مردم و رسانه‌ها و فضای مجازی نسبت به تخریب ساخت و سازهای غیر مجاز در زمینهای کشاورزی گناباد گفت: حفاظت از اراضی یک اقدام قانونی و از وظایف جهاد کشاورزی است. مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: اگر افرادی مجوز دامداری داشته باشند و یا حداقل دامی در داخل چهار دیواری شان نگهداری شود و یا به منظور احداث باغ، ساخت و ساز انجام دهند با آنان مدارا می‌شود ولی برخی به دنبال احداث و فروش غیر مجاز ساختمان در این زمینهای کشاورزی هستند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات