جلسه دفاعیه طرح پژوهشی ارزیابی و ارائه راهکارهای عملیاتی بهره...

جلسه دفاعیه طرح پژوهشی ارزیابی و ارائه راهکارهای عملیاتی بهره برداری از ظرفیت های اجتماعی استان یزد در راستای مدیریت پایدار منابع آب و باحضور مدیرعامل ، اعضای کمیته تحقیقات کاربردی و ناظرین پروژه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این جلسه پس از ارائه طرح، مقرر گردید پژوهشگر طرح ضمن حضور در جلسه شورای حفاظت منابع آب استان، خروجی پروژه را برای تصمیم گیران حوزه های مرتبط با طرح پژوهشی ارائه نماید.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات