اولین جلسه هیئت ورزش در سال 99 تشکیل شد

در این جلسه بودجه ورزش و تقویم ورزشی سال جاری به تصویب رسید و مقرر گردید برنامه هفتگی ورزش کارکنان شرکت تهیه و به همکاران اطلاع رسانی شود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات