مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع...

مدیرعامل، معاون حفاظت و بهره برداری و مدیر حوزه هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه ای یزد با رئیس سازمان نظام مهندسی و منابع طبیعی استان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت آب منطقه ای یزد در این دیدار نحوه همکاری و هماهنگی دوجانبه و نیز اقدامات مورد بحث در رویداد آبی شهرستان بررسی شد.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای یزد

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای یزد

    شركت آب منطقه‌ای یزد یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات