آسمان جهان در انحصار پهن‌پیکرها

آسمان جهان در انحصار پهن‌پیکرها

بسیاری از ایرلاین‌ها تحت فشار مالی نگران کننده قرار دارند، از این رو تعجب آور نیست که هواپیماهای با سوخت بیشتر با ظرفیت بار بالاتر (مانند نشان از این دارد که در شرایط کنونی هواپیماهای پهن پیکر بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. و ۷۸۷ به طور قابل توجهی بیشتر از سایر هواپیماها مورد استفاده قرار می‌گیرند. طی هفته گذشته حداقل یک بار پرواز کرده و خانواده ۷۸۷ تقریبا در ۴۵ درصد پروازها مورد استفاده قرار گرفته است. نوع بعدی هواپیمای مورد استفاده از خانواده بود که تقریبا ۴۰ درصد از آن استفاده شده است. با تمرکز بر این ۴ خانواده پرکاربرد، می‌توانیم گفت که جدیدترین، بزرگترین و کارآمدترین هواپیماها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. (۵۰ درصد) مورد استفاده قرار گرفته‌اند. دلیل اصلی این امر به احتمال زیاد ناشی راندمان سوخت این هواپیماها به همراه ظرفیت بار و مسافر است. می‌تواند۵۴ مسافر بیش از نسخه -۹۰۰ حمل کند، و دارای ظرفیت ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات