طرح ساماندهی دانشگاه تهران تاکنون به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تسلیم نشده است/ مصوبه هیئت‌وزیران به قوت خود باقی است/ هرگونه اقدام اجرایی پیش از اخذ مصوبه شورا غیرقانونی است

طرح ساماندهی دانشگاه تهران تاکنون به شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران تسلیم نشده است/ مصوبه هیئت‌وزیران به قوت خود باقی است/ هرگونه اقدام اجرایی پیش از اخذ مصوبه شورا غیرقانونی است

متاسفانه تا سال گذشته که این موضوع به شورای عالی آمد، دانشگاه تهران هیچ مصوبه‌ای در خصوص طرح ساماندهی نداشت اما اقداماتی را از هنگام مصوبه هیئت‌وزیران انجام داده بود. دبیر شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران ادامه داد: این اقدامات بنابر حدود اربعه‌ای بود که در همان مصوبه هیئت‌وزیران به آن اشاره شده بود. او خاطرنشان کرد: همچنان مصوبه قبلی هیئت‌وزیران پابرجاست و هر اقدامی که دانشگاه تهران انجام دهد باید بر اساس طرح ساماندهی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران باشد.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات