بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی استان لرستان افتتاح شد

بزرگترین نیروگاه سیکل ترکیبی استان لرستان افتتاح شد

لینک اصل خبر در سایت شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  منبع خبر

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح

  شرکت تولید نیروی برق شهید مفتح یک شرکت در شهر همدان می باشد

   نظرات