۷۹ هزار نفر جمعیت تحت تاثیر زلزله ۴.۷ خنج در استان فارس/ گسل لار گسل مسبب زلزله خنج

۷۹ هزار نفر جمعیت تحت تاثیر زلزله ۴.۷ خنج در استان فارس/ گسل لار گسل مسبب زلزله خنج

با توجه به بزرگی زلزله و فاصله شهرها و آبادی‌های منطقه نسبت به رومرکز، احتمال خسارت در مراکز جمعیتی گستره اثر زمین‌لرزه داده نمی‌شود. ۷ خنج استان فارس، شدت محسوس ۵ با شعاع ۱۲ کیلومتر در حوالی رومرکز و شدت ۴ با شعاع ۴۰ کیلومتر از زلزله محاسبه شده و با توجه به میزان بزرگی زلزله و فاصله مراکز جمعیتی نسبت به رومرکز و شدت محاسبه شده از روی روابط تجربی و مدل‌های کاهیدگی تخمین شتاب زلزله، خسارتی برای شهرها و آبادی‌‌های اطراف رومرکز برآورد نشده است. به گفته عضو هیات علمی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، شهرها و آبادی‌های واقع در شدت‌های مختلف زلزله که بر‌اساس روابط تجربی محاسبه شده‌اند به ترتیب فاصله از رومرکز قابل‌تعیین هستند. همچنین تخمین زده شده است که تعداد ۵۵۹۳۶نفر از جمعیت ساکن در آبادی‌های منطقه نیز در محدوده شدت ۵ و ۴ زلزله زندگی می‌کنند. رییس بخش زلزله مرکز تحقیقات راه، مسکن ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  منبع خبر

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی

  پایگاه خبری وزرات راه و شهرسازی یک رسانه در شهر تهران می باشد

   نظرات