آمادگي شركت توزيع نيروي برق گلستان براي گذر از تابستان99...

آمادگي شركت توزيع نيروي برق گلستان براي گذر از تابستان99...

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق گلستان گفت : اين شركت با تدابير انديشيده شده آمادگي گذر از تابستان 99 را دارد.

به گزارش روابط عمومي شركت توزيع نيروي برق گلستان ، علي اكبر نصيري در دومين جلسه بهبود بهرداري اين شركت با اشاره به اقدامات در حال انجام گفت : توزيع برق گلستان با توجه به اقداماتي كه تاكنون انجام داده ويا در حال انجام است بدون خاموشي از تابستان 99 گذر خواهد كرد.وي افزود: اقداماتي چون نظافت و سرويس پست هاي توزيع ، بازديد از خطوط فشار متوسط و فشار ضعيف با تجهيزات نوين ترموگرافي از جمله اقداماتي است كه اين شركت جهت گذر از تابستان 99 انجام داده است.نصيري با اشاره به رشد بار پيك مصرفي استان گفت : پيك مصرف برق استان نسبت به مصرف ابتداي سال رشد 2برابري داشته و جهت رسيدن به پيك بار 790 مگا وات لازم است اقدامات مديريت مصرف و كاهش پيك همچون قبل ادامه دهيم.مديرعامل توزيع نيروي برق استان در پايان استفاده از تكنولوژي خطوط گرم جهت تعميرات خطوط توزيع بر اساس مانور جهادي تاكيد كرد.لازم به ذكر است كه اين جلسه با حضور معاون بهره برداري و ديسپاچينگ شركت و مديران شهرستاني بصورت ويدئو كنفرانس برگزار گرديد

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان

  شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان یک شرکت در شهر گرگان می باشد

   نظرات