تقدیر و تشکر رئیس شورای اسلامی و دهیار روستای کوند دشتابی از مدیرعامل

تقدیر و تشکر رئیس شورای اسلامی و دهیار روستای کوند دشتابی از مدیرعامل

سید رضا موسوی رئیس شورای اسلامی و فتح ا.. کریمی دهیار روستای کوند دشتابی مشترکا ً با ارسال لوحی به مهندس سعید بهادیوند چگینی مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین ، از زحمات ، حمایت بی دریغ و خدمات ایشان در روستای کوند تقدیر و تشکر بعمل آوردند .

لینک اصل خبر در سایت شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  منبع خبر

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین

  شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین یک شرکت در شهر قزوین می باشد

   نظرات