پنجاه و هشتمين نشست تسهيلات جهاني محيط زيست

به منظور جلوگيري از شيوع كرونا، پنجاه وهشتمين نشست تسهيلات جهاني محيط زيست (GEF) و بيست و هشتمين نشست صندوق كشورهاي كمتر توسعه يافته، طي روزهاي سيزدهم و چهاردهم خرداد ماه سال جاري به صورت مجازي برگزار خواهد شد.

به گزارش«پارما» از روابط عمومي سازمان حفاظت محيط زيست، اين نشست كه دو بار در هر سال تشكيل مي شود، سياست‌ها و برنامه‌هاي عملياتي براي فعاليت‌هاي مالي GEF، را تصويب و ارزيابي مي كند. همچنين برنامه كاري (پروژه هايي كه براي تصويب ارائه شده است) را بررسي و بر اساس اجماع تصويب مي كند. اگرچه به دليل نفوذ سايه تحريم هاي ناعادلانه عليه ايران بر سياستهاي GEF در سالهاي اخير اجراي هيچ پروژه محيط زيستي توسط اين صندوق براي ايران تصويب نشده اما تا  پيش از اعمال تحريم ها  مبلغ 25.5 ميليون دلار براي اجراي پروژه هاي محيط زيستي كشورمان دريافت شده است.
شايان ذكر است، برد اصلي شوراي تسهيلات جهاني محيط زيست متشكل از 32 عضو از حوزه كشورهاي عضو GEF ، شامل 14 حوزه از كشورهاي توسعه يافته، 16 حوزه از كشورهاي درحال توسعه  و 2 حوزه از كشورهاي درحال گذار اقتصادي است كه عضو شورا توسط هر حوزه براي يك دوره سه ساله انتخاب مي شود. حوزه ايران به صورت تك عضوي بوده و عضويت جمهوري اسلامي ايران در  شوراي GEF دائمي است،  حفظ جايگاه كشورمان در اين شورا حائز اهميت و ارزش سياسي است.
هدف اصلي تسهيلات جهاني محيط زيست، تأمين منابع مالي به منظور تحقق اهداف كنوانسيون ها و توافق نامه هاي بين المللي محيط زيست در كشورهاي درحال توسعه و درحال گذار اقتصادي است و اين صندوق بزرگ بين المللي از آژانس هاي دولتي، جوامع مدني، سازمان ها، شركت هاي خصوصي، موسسات تحقيقاتي و بسياري شركاي بالقوه مستقر در كشورهاي گيرنده منابع مالي حمايت مي كند.
لینک اصل خبر در سایت اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    منبع خبر

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان

    اداره کل حفاظت محیط زیست استان اصفهان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات