کارگران برای خرید مسکن سرمایه ای ندارند

وی ادامه داد: اصل مطلب در تامین مسکن کارگران و صاحبخانه شدن آنها این است که دولت و دولتمردان باید نگاه ویژه‌ای به قشر کارگر داشته باشند و به کارگران با هر سطح درآمد و توانمندی برای خانه‌دار شدن کمک کنند منتها این کمک نباید در قالب پرداخت تسهیلات برای خریدن خانه باشد چون بخش عمده‌ای از کارگران پس اندازی برای خرید یا ساخت مسکن ندارند و نمی‌توانند مابقی مبلغ خانه را فراهم کنند.

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات