سخنگوی دولت مطرح کرد: راه حل کنترل قیمت ها در بازار مسکن؛ تولید است

است، گفت: جهت گیری دولت در بخش مسکن، ساخت خانه مخصوص دهک‌های پایین جامعه است. را نیز در دستور کار قرار دادیم، گفت: به همین منظور یک میلیون و ۹۱۷ هزار مسکن مهر را آماده و تحویل مالکان داده‌ایم. گفت: خوشبختانه بافعال شدن این سامانه امکان اخذ مالیات از خانه‌های خالی فراهم شده است، این امر عرضه واحدهای آماده برای فروش را تسریع می‌کند. ربیعی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی از کسانی که واحدهای آماده یا نیمه تمام دارند دعوت می‌کند تا واحدهایشان را در قالب طرح اقدام ملی مسکن عرضه کنند این امر هم منجر به افزایش عرضه مسکن شده و هم به مالکان زمین هایی در قالب قراردادهای واگذاری داده می‌شود تا مجددا برای

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات