مدت انتظار خرید خانه در تهران چقدر شد؟

برای یافتن این پاسخ به اینکه افزایش قیمت‌ها چه تاثیری بر رشد حاشیه نشینی در تهران دارد و اینکه مدت انتظار یک خانواده تهرانی برای خانه دار شدن چند سال است، به سراغ «مهدی سلطان محمدی» کارشناس بازار مسکن رفتیم. این کارشناس بازار مسکن درباره اینکه گفته می‌شود باید با رشد قیمت‌ها در بازار مسکن شاهد افزایش جمعیت در شهرهای اقماری تهران باشیم اظهار داشت: همیشه اینطور نیست زیرا وقتی درباره انعقاد قرارداد اجاره و یا فروش مسکن صحبت از تفاهمی است که بین دوطرف انجام شده است. سلطان محمدی در عین حال این ایده که ممکن است عده‌ای به دلیل افزایش قیمت اجاره بها مجبور شوند از شهر تهران به سمت حاشیه‌ها بروند را رد نکرد و اظهار داشت: کسانی نتوانسته‌اند به نسبت رشد تورم درآمد خود را بهبود ببخشند از جمله این افراد هستند. این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به اینکه برآورد شما از مدت زمان انتظار ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات