سهمیه مسکن ملی در مازندران افزایش یافت

معاون اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران اظهارداشت: در مرحله اول سهمیه مصوب برای استان درقالب طرح اقدام ملی مسکن حدود ۹ هزار نفر بود که پس از پایان راست آزمایی افراد مشمول برای مراحل قانونی معرفی خواهند شد. راهگشای اضافه کرد: بزودی ثبت نام مرحله دوم برای متقاضیان طرح اقدام ملی مسکن در سطح استان مازندران انجام می‌شود و تمام افراد متقاضی این طرح در مناطق بافت فرسوده، زمین دولتی و خودمالکی می‌بایست از طریق سامانه درخواست خود را ارایه دهند. وی عدم دریافت زمین و مسکن دولتی را یکی از شرایط اصلی برای متقاضیان مسکن ملی در سطح استان بیان کرد و گفت: کسانی که پیش از این سابقه دریافت زمین و یا مسکن و یا تسهیلات ساخت مسکن داشتند، بند جیم آنها قرمز شده و حتی در صورت ثبت نام در سامانه نیز در راست آزمایی حذف خواهند شد. مرحله اول طرح اقدام ملی مسکن در ...

متن کامل خبر در سایت پایگاه خبری اخبار ساختمان

  منبع خبر

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

  پایگاه خبری اخبار ساختمان

   نظرات