جلسه ارائه عملکرد هفت ماهه مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت و...

صبح امروز دوازدهم خرداد ماه با حضور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل، مدیر و کارشناسان مطالعات پایه منابع آب شرکت، جلسه ارائه عملکرد هفت ماهه مدیریت مطالعات پایه منابع آب شرکت و بررسی برنامه های برگزار شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در این جلسه با اشاره به اهمیت فعالیتها و اقدامات موثر در گروه های تخصصی مطالعات آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی و تلفیق و بیلان منابع آب، بر انجام بهینه و فعالانه وظایف سازمانی با تهیه و تنظیم برنامه عملیاتی و همچنین پیگیری اخذ اعتبارات لازم برای احداث، اصلاح و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی تاکید کرد.

مهندس عباس جنگی مرنی با اشاره به اهمیت و جایگاه آب در جامعه کنونی تصریح کرد: افزایش جمعیت کره زمین، توسعه تمدن بشری، توسعه کشاورزی و صنایع، افزایش مصارف شرب و بهداشت و توسعه ارتباطات آبی و کاربردهای اساسی از آب در زندگی روزمره انسانها بر اهمیت این ماده حیاتی تاکید دوچندان دارد که ما باید برای حفاظت و صیانت از آن برنامه ریزی داشته باشیم.

وی با تاکید بر اهمیت آمار و اطلاعات پایه منابع آب و دقت و صحت آمار پایه بعنوان زیربنای صنعت و سازندگی اظهار داشت: در این رابطه اندازه گیری، جمع آوری، ذخیره سازی و انتشار آمار و اطلاعات پایه منابع آب جهت مطالعه تغییرات زمانی و مکانی از نظر کمی و کیفی از اهمیت ویژه برخوردار است.

مهندس جنگی مرنی افزود: بدون توجه به دقت و کیفیت مطلوب آمار و اطلاعات پایه منابع آب در خصوص برنامه ریزی منابع و مصارف آب، طراحی سازه ها، تاسیسات ذخیره، انتقال و توزیع آب و در حالت کلی مدیریت منابع و مصارف آب بصورت پایدار و اصولی امکانپذیر نیست.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در پایان گفت: اکثر تحقیقات و پژوهش ها در زمینه های هیدرولوژی ، منابع و مصارف آب با استفاده و بررسی و تحلیل این گونه آمار صورت می پذیرد.

در ادامه این جلسه مدیر مطالعات پایه منابع آب شرکت آب منطقه ای اردبیل گزارش کاملی از مطالعات آبهای سطحی، آبهای زیرزمینی و تلفیق و بیلان منابع آب و اصلاح و بازسازی ایستگاههای آب و هواشناسی استان ارائه نمود.

لینک اصل خبر در سایت شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    منبع خبر

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل

    شركت آب منطقه‌ای اردبیل یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات