تلفات شبكه توزيع نيروي برق كشور تك رقمي شد/ صرفه جويي 500 ميليون مترمكعبي در گاز مصرفي نيروگاه ها

تلفات شبكه توزيع نيروي برق كشور تك رقمي شد/ صرفه جويي 500 ميليون مترمكعبي در گاز مصرفي نيروگاه ها

به گزارش پايگاه خبري توانير ؛  تلفات انرژي الكتريكي همواره يكي از دغدغه هاي صنعت برق در دنيا است و فرسودگي تاسيسات، طول و گستردگي شبكه، انشعابات غيرمجاز، خطاهاي قرائت لوازم اندازه گيري و طراحي ضعيف از جمله عوامل مهم در بوجود آمدن اين هدررفت انرژي الكتريكي هستند.

بدين منظور با برنامه ريزي و اقدمات صورت گرفته در سال 98 براي اولين بار در تاريخ صنعت برق ايران تلفات انرژي در بخش توزيع تك رقمي شد و به عدد 9.76 درصد رسيد.
اين كاهش 0.7 درصدي نسبت به سال قبل منجر به صرفه جويي بيش از 500 ميليون مترمكعب در گاز مصرفي نيروگاه ها، جلوگيري از انتشار بيش از يك ميليون تن دي اكسيدكربن در هوا و همچنين صرفه جويي حدود 240 ميليون يورو در احداث نيروگاه ها شده است.
بنابر اعلام معاونت برق و انرژي وزارت نيرو، ميزان تلفات شبكه توزيع نيروي برق در سال 92 حدود 14.83 درصد بود كه اين رقم به ترتيب در سال 93 به حدود 12.93 درصد، در سال 94 به حدود 11.93 درصد، در سال 95 به حدود 11.54 درصد، در سال 96 به حدود 10.79 درصد، در سال 97 به حدود 10.41 درصد و نهايتا در سال 98 اين عدد تك رقمي شده و به حدود 9.76 درصد رسيد.
در حال حاضر درصد تلفات در بخش توزيع برق كشور از بسياري از كشورهاي مطرح دنيا از جمله برزيل، تركيه، مكزيك، مجارستان، كرواسي، هند و پاكستان كمتر شده است.
براساس برنامه ريزي صورت گرفته اين اقدامات كه بمنظور كاهش تلفات با جديت در كشور شروع شده است در سال هاي آينده همچنان ادامه خواهد داشت. همچنين نتايج حاصله قبل از موعد پيش بيني شده در برنامه دولت دوازدهم محقق شده است.

لینک اصل خبر در سایت سایت خبری شرکت توانیر

    منبع خبر

    سایت خبری شرکت توانیر

    سایت خبری روابط عمومی شرکت توانیر

      نظرات