درخواست چهار کشور اروپایی از ستاد برای صادرات اقلام ضد کرونا/ کشورهای مختلف برای انجام سلول درمانی به ما التماس می‌کنند

درخواست چهار کشور اروپایی از ستاد برای صادرات اقلام ضد کرونا/ کشورهای مختلف برای انجام سلول درمانی به ما التماس می‌کنند

رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) گفت: در هفته گذشته چهار نامه از چهار کشور اروپایی برای ارسال تجهیزات پزشکی دریافت کردم که این کشورها همان کشورهایی هستند که ما روز اول شیوع کرونا از آنها تجهیزات خواستیم و به ما ندادند. مخبر با تاکید بر اینکه منافقان توانستند تمام افراد را فریب دهند اما نتوانستند سر امام را با این سیاست فریب دهند گفت: دشمن شناسی حضرت امام یکی از ویژگی‌های بارز ایشان بود. رییس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام با اشاره به درخواست کمک کشورهای اروپایی از ستاد برای ارسال تجهیزات کرونایی گفت: در هفته گذشته چهار نامه از چهار کشور اروپایی برای ارسال تجهیزات پزشکی دریافت کردم که این کشورها همان کشورهایی هستند که ما روز اول شیوع کرونا از آنها تجهیزات خواستیم و به ما ندادند. مخبر تاکید کرد: اینکه به مردم کمک می‌کنیم هنری نیست مهمترین سیاست ما بحث اشتغال و ایجاد توانایی در ...

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    منبع خبر

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا)

    خبرگزاری کار ایران (ایلنا) یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات