مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث ساختمان دفتر نمایندگی تکاب

سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به احداث دو طبقه اسکلت سازه بتنی ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان تکاب به مساحت ۲۸۰ مترمربع اقدام نماید لذا از واجد شرایط با مشخصات مندرج در آگهی پیوستی ذیل دعوت به عمل می آید.
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی در نظر دارد نسبت به احداث دو طبقه اسکلت سازه بتنی ساختمان دفتر نمایندگی شهرستان تکاب به مساحت ۲۸۰ مترمربع اقدام نماید لذا از واجد شرایط با مشخصات مندرج در آگهی پیوستی ذیل دعوت به عمل می آید.
لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  منبع خبر

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان غربی یک انجمن در شهر ارومیه می باشد

   نظرات