بازدید کمیته نظارت عالیه سازمان از پروژه های سطح شهر

بازدید کمیته نظارت عالیه سازمان از پروژه های سطح شهر

به گزارش روابط عمومی سازمان،اولین بازدید گروه نظارت عالیه در سال ۹۹ برگزار گردید.

این بازدید که با حضور اعضا کمیته و طبق شکایت ارسالی به سازمان هماهنگ گردیده بود صورت گرفته و منبعد کلیه بازدیدها طبق روال و برنامه کمیته که در ماههای اخیر به دلیل شیوع ویروس کرونا صورت نگرفته بود انجام خواهد پذیرفت.

گزارش تصویری:

لینک اصل خبر در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    منبع خبر

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی

    سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان جنوبی یک انجمن در شهر بیرجند می باشد

    نظرات