پي گيري ابلاغ تخصيص پروژه هاي ملي حوزه راه و شهرسازي استان ايلام در ديدار معاون هماهنگي امور عمراني  و مهندس كاظمي مديرك...

پي گيري ابلاغ تخصيص پروژه هاي ملي حوزه راه و شهرسازي استان ايلام در ديدار معاون هماهنگي امور عمراني و مهندس كاظمي مديرك...

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام

    اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات