اطلاعیه مهم اداره کل راه و شهرسازی به کلیه دارندگان قرارداد واگذاری زم...

به گزارش اداره ارتباطات واطلاع رسانی راه وشهرسازی استان سیستان وبلوچستان به { بدینوسیله به کلیه دارندگان قرارداد واگذاری زمین اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی با کاربری مسکونی و غیر مسکونی (تجاری، اداری، آموزشی ،ورزشی ،درمانی،فرهنگی) که در بازه زمانی مقرر احداث بنا ننموده اند اخطار میگردد ظرف مدت 10 روز جهت تعیین تکلیف به اداره کل راه و شهرسازی استان،خیابان دانشگاه مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه مطابق مفاد مقررات قرارداد راًسا نسبت به فسخ قرارداد و استرداد زمین اقدام خواهد شد }

لینک اصل خبر در سایت اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    منبع خبر

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان

    اداره کل راه و شهرسازی استان سيستان و بلوچستان یک سازمان دولتی می باشد

      نظرات