طراحی اردوگاه اسکان اضطراری در پارک جنگلی ارم صورت می گیرد

طراحی اردوگاه اسکان اضطراری در پارک جنگلی ارم صورت می گیرد

لینک اصل خبر در سایت مدیریت بحران شهرداری تبریز

  منبع خبر

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز

  مدیریت بحران شهرداری تبریز یک سازمان دولتی در شهر تبریز می باشد

   نظرات