بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

اعلام بانک مرکزی سقف پرداخت نقدی به مشتریان بانک ها 45 میلیون تومان تعیین شد.

لینک اصل خبر در سایت انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    منبع خبر

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی

    انجمن صنفی کارفرمایی مهندسان مشاور آذربایجان شرقی یک انجمن می باشد

      نظرات