۸۰ دستگاه تاکسی از طرح نوسازی آماده تحویل است

۸۰ دستگاه تاکسی از طرح نوسازی آماده تحویل است

لینک اصل خبر در سایت شهرداری مشهد

  منبع خبر

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد

  شهرداری مشهد یک شهرداری در شهر مشهد می باشد

   نظرات